Årsmöte SFMR Save-the-date!!

Föreningens årsmöte kommer att äga rum på röntgenveckan i Linköping, torsdagen 14 september kl 16.45. Motion kan väckas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader innan mötet. Kallelsen och föredragningslistan inför mötet anslås senast två veckor innan mötet på hemsidan. Väl mött!