DT HJÄRTA

Svensk förening för thoraxradiologi och CMIV i Linköping ger den uppskattade introduktionskursen i DT hjärta 8-10 november 2017. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande bedömningsteknik oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska, ordnas för 6:e gången och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi eller klinisk fysiologi. 

Mer information

Hotell