Radiologiskt ledarskap onsdagen på Röntgenveckan

Introduktionskurs som ger basal kunskap om ledarskap, kommunikation och hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk vad gäller diagnostisk verksamhet. Kursen uppfyller del av delmål a1, a6 och b1 i 2015 års ST- målbeskrivning, och motsvarande i 2008 års målbeskrivning. 

Svensk Förening för Medicinsk Radiologi ger kursen utan kostnad. Anmälan är dock bindande och vid utebliven närvaro debiteras hemarbetsplatsen 5000kr. 

Moderator: Christina Lee Christoffersen 

Föreläsare: Ola Björgell, Peter Hochbergs, Lott Bergstrand, Peter Aspelin, Mikael Gunnarsson, Magnus Persson, Bengt Pivén

Nyckelord: Likarätt, personalfrågor, uppförandekoder, svåra samtal/konflikter, anmälan, tillsyn, rapportering, strålskydd, kommunikation och högkvalitativa arbetssätt. 

http://rontgenveckan.se/