Ansök om stipendium

Regler för de olika stipendierna, liksom summorna finner Du på sidan "Stipendier".

Observera att medlemskap i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (och/eller Svensk Förening för Medicinsk Fysik och Teknik för Philips stipendium) är ett ABSOLUT KRAV för att få stipendium.

Ansökningarna granskas och bedöms under sommaren och tilldelning sker i samband med Röntgenveckan i Linköping.

 Stipendierna söks direkt via hemsidan genom att fylla i formuläret här nedan.

Sista datum för ansökan är den 30 april!

 

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Befattning/tjänst
Arbetsplats
Adress
Plusgiro/Personkonto

Sökt stipendiesumma

 kronor


Jag har svensk läkarlegitimation


Jag är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)


Jag är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Fysik och Teknik


Har Du tidigare fått stipendium från SFMR (SFBFM)  för ändamålet?


Har Du erhållit medel från annan källa för detta ändamål?


Projekttitel

Frågeställning / arbetsplan
Kort sammanfattning av forskningsprojekt

Metod
Ändamål med medlen