Ansök om stipendium

Regler för de olika stipendierna, liksom summorna finner Du på sidan "Stipendier".

Observera att medlemskap i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (och/eller Svensk Förening för Medicinsk Fysik och Teknik för Philips stipendium) är ett ABSOLUT KRAV för att få stipendium.

Ansökningarna granskas och bedöms under sommaren och tilldelning sker i samband med Röntgenveckan innevarande år.

 Stipendierna söks direkt via hemsidan genom att fylla i formuläret här nedan.

Sista datum för ansökan är den 30 april!

 

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Befattning/tjänst
Arbetsplats
Adress
Plusgiro/Personkonto

Sökt stipendiesumma

 kronor


Jag har svensk läkarlegitimation


Jag är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SFMR)


Jag är medlem i Svensk Förening för Medicinsk Fysik och Teknik


Har Du tidigare fått stipendium från SFMR (SFBFM)  för ändamålet?


Har Du erhållit medel från annan källa för detta ändamål?


Har Du erhållit etikgodkännande för detta ändamål?


Projekttitel

Frågeställning / arbetsplan
Kort sammanfattning av forskningsprojekt

Metod
Ändamål med medlen