Delföreningen för Nuklearmedicn

Kontakt
Ordförande i Delföreningen för Nuklearmedicin 
Katrine Åhlström Riklund
mailto:katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se
Diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå