MR-kontrastmedel

Rekommendationer för användning av kontrastmedel vid magnetresonanstomografi (MRT)


Rekommendationerna syftar till att förebygga negativa effekter av intravaskulära kontrastmedel vid Magnetresonanstomografi. 


Dokumentet är uppdaterat 2016-04-30

pdf Ladda ner rekommendationernaMR, kontrastmedel och graviditet
Kompletterande översikt av Peter Leander, Malmö


Rekommendationerna är framtagna av SFMRs arbetsgrupp för kontrastmedel.
Arbetsgruppen består av:

Håkan Ahlström, professor i radiologi,
Uppsala universitet,
hakan.ahlstrom@akademiska.se

Lennart Blomqvist, adjungerad professor
Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
lennart.k.blomqvist@ki.se

Peter Leander, docent,
Diagnostiskt Centrum,
Skånes universitetssjukhus, Malmö,
peter.leander@med.lu.se