Sv För för Thoraxradiologi - medlemsinformation


Kurser som rekommenderas 

4th World Congress of Thoracic Imaging 
HRCT of the lung-teaching course 6-8 oktober Belgien (www.everyoneweb.com/chestradiology) FULLTECKNAD nästa kurs kommer att ges i oktober 2017 (monika.philips@uzleuven.be)


Vårdprogram för sarcoidos
2014-01-03

Ytterligare ett vårdprogram finns nu publicerat på Svensk Lungmedicinsk Förenings hemsida (www.slmf.se). Radiologidelen är författad av Sven Göran Fransson i LInköping 

pdficonsm Ladda ner vårdprogrammet


HRCT vid Lungfibros
2013-01-12

I det nya vårdprogrammet som finns på Svensk Lungmedicinsk Förenings hemsida (www.slmf.se) finns ett utförligt radiologikapitel som bla beskriver när diagnosen numera kan ställas enbart på basen av HRCT. Kapitlet är skrivet av Kerstin Cederlund, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Jenny Vikgren, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

I vårdprogrammet behandlas HRCT:s mycket omfattande roll vid diagnostik av lungfibros och HRCTs roll i vårdprogrammet baseras på denna artikel:

Raghu G, Collard HR, Egan JJ et al; ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Mar 15;183(6):788-824.

pdficonsm Ladda ner vårdprogrammet