Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin

Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin är en sammanslutning av professionella yrkesutövare med särskilt intresse för bild- och funktionsmedicin.

Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för bild- och funktionsmedicin och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för bild- och funktionsmedicin och har som ändamål:


  • att främja utvecklingen av bild- och funktionsmedicin genom att anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner samt
  • att möjliggöra redovisning av forskningsresultat inom de områden av medicin där bild- och funktionsmedicin används.
  • att verka för utbildning i bild- och funktionsmedicin. att tjäna som ett organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.
  • att verka för att förbättra det diagnostiska och terapeutiska området av bild- och funktionsmedicin inom medicinens samtliga specialiteter.
  • att som specialitetsförening tillvarata yrkesmässiga och ekonomiska intressen för de medlemmar som är anslutna till Sveriges läkarförbund
  • att formulera mål för specialistutbildning i bild- och funktionsmedicin.

Organisationsnummer: 802006-0557