Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi - SFMSR

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Nyheter och uppdateringar av information från Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi kommer framgent även att publiceras på egen hemsida
 http://sfmsr.meduc.se/
Fortsätt gärna där för att få uppdaterad information.

SFMSR utlyser ett vetenskapligt stipendium på 15000 kr. Se mera på http://sfmsr.meduc.se/nyheter/.


Basal skelettradiologi, Linköping, 12-16 oktober 2020

Kursen i oktober 2020 är pga. covid-19 uppskjuten till v 17 2021. Kursledare är som tidigare Maria Lindblom. Kurslokal är Konsert och Kongress i Linköping. Ca 70 platser, kostnad 8000 kr. Anmälningsblankett finner du här.
Avancerad skelettradiologi, Teneriffa, v 3 2021

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi anordnar i januari 2021 återigen en kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi. SE vidare på kurssidorna.


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer