Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi - SFMSR

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi en är en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi med speciellt intresse för muskuloskeletal radiologi.

Nyheter och uppdateringar av information från Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi kommer framgent att publiceras på egen hemsida
 http://sfmsr.meduc.se/
Fortsätt gärna där för att få uppdaterad information.

Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi 23-27 oktober 2017 

 kursen_fulltecknad
Nyhetsbrev:
Klicka på denna länk för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, som då och då kommer med information om föreningsnyheter och -möten, intressanta och spännande kurser, och annat nytt, som t.ex. uppdateringar av hemsidan


Ansvarig för innehållet på Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologis hemsida: 
Mats Geijer