Svensk Förening för Bröstradiologi

Föreningen, som skall bestå av läkare, forskare och andra som är intresserade av radiologisk bröstdiagnostik, såväl klinisk mammografi som screening med mammografi , skall företräda specialområdets intressen beträffande vetenskap, utbildning och utveckling av samarbetet med andra medicinska verksamhetsområden. Därutöver skall föreningen utgöra remissinstans.

SFBR logo

Styrelse
Ordförande
Edward Azavedo
edward.azavedo@ki.se

Vice ordförande
Magnus Rosenborg 
magnus.rosenborg@unilabs.com

Sekreterare
Astrid Rocchi
astrid.rocchi@ptj.se

Skattmästare
Camila Rodriguez Cardona
camirodr@gmail.com

Ordf. i utbildningsutskottet
Shahin Abdsaleh
shahin.abdsaleh@gmail.com 

Ledamot 
Maria Madestam
maria.madestam@unilabs.com