Svensk Förening för Thoraxradiologi

Svensk Förening för Thoraxradiologi är en ideell förening vars ändamål är att företräda specialområdet för vetenskapliga, fackliga och utbildningsmässiga intressen samt utgöra remissinstans. Föreningen skall också bedriva utbildning.

Kerstin Cederlund
kerstin.cederlund@karolinska.se
Röntgenkliniken Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Medlemskap beviljas av föreningsmötet.