2--3 februari Styrelseinternat

Det årliga internatet för SFMR styrelse. Alla medlemmar är välkomna med synpunkter och önskemål som kan tas upp på internatet. Hör av er till ordföranden eller sekreteraren.