9-11 november 2022 CT-kolografi: hands-on workshop, Oslo

Ekspert og gründer av Virtual Colonoscopy Teaching Centre Dr. Philippe Lefere kommer tilbake! 

Læringsmål: Deltageren skal etter endt kurs ha fått oppdatert og utviklet kunnskap om CT-kolografi. Deltageren skal få ferdigheter i planlegging, gjennomføring og etterarbeid med CT-kolografiundersøkelser. 

Målgrupper: Radiologer, radiografer og andre som jobber med CT-kolografi. 

Se vidare Program, priser og mer informasjon.