1-5 maj 2022 ARRS New Orleans

American Roentgen Ray Society har sitt årliga möte i New Orleans - på plats, virtuellt och on demand. Se vidare på www.arrs.org.