16-19 april 2023 ECIO - European Conference on Interventional Oncology, Stockholm

Den 16 - 19 april 2023 kommer ECIO - European Conference on Interventional Oncology anordnas för första gången i Sverige, på Stockholmsmässan, Älvsjö, Stockholm. Målsättningen för konferensen är att presentera möjligheter och nyheter inom minimalinvasiva onkologiska interventioner.
Ett intressant vetenskapligt program kommer att inkludera föreläsningar, fallbaserad undervisning och diskussioner samt hands-on övningar. Internationella föreläsare från olika discipliner garanterar högt standard. Förutom dessa föreläsningar kommer representanter från industrin att presentera produkter, som används inom interventionell onkologi.
Dagen före konferensen, 15 april, erbjuds även en ”Foundation course” med basala föreläsningar, anordnad främst för ST läkare eller nyblivna specialister. Denna kurs kommer att innehålla multidisciplinära föreläsningar av onkologer, patologer, kirurger, urologer, interventionella radiologer och andra specialister.
Mer info finns på www.ecio.org
För programkommittén
Inger Keussen, docent, interventionsradiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge