3-6 maj 2023 XXXIV Course on Musculoskeletal Pathology, Bologna (Italy)

Den XXXIV:e kursen i muskuloskeletal patologi ges igen i Bologna. Där möts patologer, ortopeder, onkologer och radiologer på en tvärvetenskaplig kurs om muskuloskeletala tumörer.

Please contact arianna.capelli@lcfcongress.com with any queries.

Register here: https://www.lcfcongress.com/eventi/xxxiv-course-on-musculoskeletal-pathology/