30 maj-1 juni 2023 Progress in Radiology Sweden-Japan, Stockholm

”Progress in Radiology 2023”, det 14:e gemensamma symposiet för det Japanska Skandinaviska Radiologiska Sällskapet (Japanese Scandinavian Radiological Society, JSRS)  och det 17:e symposiet för Nordic Japan Imaging Informatics. Symposiet kommer att äga rum i Stockholm 30 maj – 1 juni 2023 och arrangeras av Karolinska Universitetssjukhuset och CMIV i Linköping.

Japanska Skandinaviska Radiologiska Sällskapet grundades av professorerna Kumazaki (Tokyo) och Nordenström (Stockholm) år 1985 i syfte att främja utbyte av unga radiologer mellan Japan och Skandinavien, samt att arrangera gemensamma vetenskapliga möten. Sedan 1993 har mötena hållits tillsammans med det nordiska japanska PACS-symposiet, ett forum för utbyte av idéer för PACS-utveckling.

”Progress in Radiology 2023” syftar till att främja ett vetenskapligt utbyte och att bygga professionella nätverk mellan skandinaviska och japanska radiologer. Årets symposium kommer att fokusera på bidrag från Radiologi och Nuklearmedicin inom området Precisionsmedicin.

Registrering och abstractinlämning är öpen fram till den 15-e mars 2023. Välkommen med din anmälan. https://www.trippus.net/PIR2023eventpage