8-11 maj 2023 Nordic Course in Emergency Radiology, Århus, Danmark

”Nordic forum for Trauma and Emergency radiology” (Nordter) arrangerar årlig kurs i Akutradiologi för ST-läkare samt specialister. Föreläsare med stor erfarenhet av akutradiologi har bjudits in från Europa och USA. Möjlighet till diskussion direkt med föreläsarna och medlemmar i Nordter-styrelse.

Kursdeltagare har möjlighet att anmäla sig till förmötet ”Pre-course Emergency radiology workshop” söndag 7 maj där kursdeltagarna får föreläsningar och arbeta med fall på egen dator i mindre grupp. Detta har varit ett mycket uppskattat arrangemang och de 40 platserna tar snabbt slut.

Kursdeltagare är välkomna att ansöka om medlemskap i Nordter, medlemmar väljs in på årsmötet i samband med kursavslutningen. Medlemmar i Nordter har bla fri tillgång till tidskriften Emergency radiology. Vi rekommenderar ST-läkare att gratis ansöka om medlemskap i ”American Society of Emergency radiology” med tillgång till utbildningsmaterial American Society of Emergency Radiology | ASER

Söndag 7 maj ”Pre-course Emergency radiology workshop”. Anmälan öppen 2022-12-12 – 2023-03-31.

Se mera på: Home | NordTer (nordictraumarad.com)