28-31 maj 2024 ESGAR, Göteborg

ESGAR möte (European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology) är 2024 i Göteborg 28-31 maj.