8-10 december 2021 Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik

En intressant kurs för bilddiagnostiker som vill få en grundläggande förståelse för vad AI och lärande system är och vad dessa teknologier kan betyda för vården. Under kursens gång kommer teori och praktiska övningar att varvas med varandra. Vi kommer även få besök av representanter från industrin och sjukvården som berättar om sina spännande arbeten med att nyttja lärande system. På sikt kommer lärande system att bli en allt viktigare del av sjukvårdens vardag. Vår förhoppning är att deltagarna efter denna kurs kan vara de som är med och formar morgondagens sjukvård vad det gäller att utnyttja lärande system inom bilddiagnostik.

 
Kursinfohttps://liu.se/artikel/ai-och-deep-learning
Anmälningslänkhttps://tinyurl.com/AIkurs2021