15-17 november 2022 DT kranskärl, Linköping

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar för 10e gången en introduktionskurs i datortomografi av kranskärlen. Kursen är en grundkurs utan behov av förkunskaper inom området. Huvudmålet är att belysa aspekter på indikationer, utförande och grundläggande granskningsteknik med fokus på kranskärlen oavsett typ/fabrikat av datortomograf. Kursen hålls på svenska och riktar sig främst till färdiga specialister inom medicinsk radiologi, kardiologi och klinisk fysiologi.

Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/thoraxradiologi-kurser/