2022-11-07 Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning, Göteborg

ST-kurs i Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning arrangeras 7-10 nov 2022 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I samarbete med Svensk förening för Thoraxradiologi och Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en kurs i thoraxradiologi för blivande lungspecialister & radiologer/ bild- och funktionsmedicinare (BFM). Kursen är till stor del interaktiv och baserad på falldiskussioner.

Se vidare kursinformation här.