21-25 februari 2022 Muskuloskeletal radiologi nivå 2, Göteborg

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerar kurs i muskuloskeletal radiologi på intermediär nivå för ST-läkare i slutet av utbildningen, år 4-5 enligt ESR. Kursen ges på plats i Göteborg med erfarna nationella föreläsare.

Kursledare: Pawel Szaro och Mats Geijer.
För förhandsinformation tag kontakt med någon av dessa, pawel.szaro@vgregion.se eller mats.geijer@gu.se