7-11 mars 2022 MR-kurs för läkare

7-11 mars 2022, förhoppningsvis på plats i Lund.

Kursen ger en översikt om MR, såväl basal fysik som kliniska tillämpningar. Utbildningsbeskrivning finns på Lipus: https://www.lipus.se/kurs/mr-kurs-for-lakare/