16-17 maj 2022 Avancerad muskuloskeletal radiologi

Även i år arrangerar Svensk Förening för Muskuskeletal Radiologi ett digitalt 2-dagars webinarium i Avancerad muskuloskeletal nivå på nivå 3 enligt ESR. 

Kursledare är Mats Geijer och Adel Shalabi
För förhandsinformation om kursen tag kontakt med mats.geijer@gu.se eller adel.shalabi@akademiska.se.