31 maj-1 juni 2022 Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet, Stockholm

Strålsäkerhetsmyndigheten har en regelverkskurs för medicinsk verksamhet inplanerad till den 31-1 juni. Det finns fortfarande platser kvar. Kursen ges på plats i Stockholm, Se vidare information på länken
Kurs 31 maj-1 juni 2022: Regelverk för strålskydd inom medicinsk verksamhet - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se