2022-05-09 - 2022-05-13 Kurs i ultraljud, vidareutbildning, Lejondals slott

2022-05-09 - 2022-05-13: Kurs i ultraljud, vidareutbildning, Lejondals slott

Svensk förening för Medicinskt Ultraljud arrangerar för första gången en kurs i ultraljud,  förhoppningsvis i samma anda som de årliga ultraljudskurser som hölls på Lejondals slott kring millenieskiftet. Kursen är en påbyggnadskurs motsvarande nivå II-III enligt EFSUMB, och förkunskaper krävs. Huvudmålet är att ge en fördjupad kunskap inom vissa mer avancerade områden, såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen vänder sig i första hand till specialister och erfarna (inom ultraljud) ST-läkare i radiologi med särskilt intresse inom ultraljud, samt erfarna sonografer.

 

Kursen hålls från måndag lunch till fredag lunch och omfattar föreläsningar, workshops och seminarier i mindre grupper, indelade efter kunskapsnivå.

 

Mer info och möjlighet till anmälan kommer under senare del av hösten 2021.