25 sep - 2 okt 2022 MRT Grunderna och basal klinik, Toscana

OBS - platser kvar! (2022-03-09)

MR-kurs - En Kurs För Nordiska Radiologer
Den årliga Introduktionskursen i MRT kommer istället för i maj att äga rum 25 sept- 2 okt i Grosseto Toscana. Det finns platser kvar.

Kursbroschyr finns här.

Länk till anmälan hos Big Travel https://bigtravel.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/80958