22-27 januari 2023 Lungor Thoraxradiologisk fördjupningskurs, Storhogna

Svensk Förening för Thoraxradiologi anordnar fördjupningskurs i thoraxradiologi i Storhogna. Kursen är en fördjupningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III www.myesr.org/media/2840. Kursen hålls på svenska och vänder sig i första hand till färdiga specialister inom radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin men kan även vara av intresse för ST-läkare i slutet av sin utbildning samt kollegor inom andra specialiteter med intresse för imaging.

Se vidare på https://www.sfmr.se/sidor/thoraxradiologi-kurser/