24-27 januari 2023 ST-kurs i nuklearmedicin, Örebro

Universitetssjukhuset i Örebro erbjuder i samarbete med Uppsala Universitet och Region Dalarna en kurs i grundläggande nuklearmedicin för ST-läkare i Radiologi eller Klinisk fysiologi. Kursen gavs första gången hösten 2019 i Falun men har nu flyttat till Örebro där vi höll kurs januari 2021 och 2022 med goda betyg i utvärderingen. Därför upprepar vi kursen även 2023. Kursledare professor Håkan Geijer.

All information finns att läsa på https://kurs-i-nuklearmedicin.webnode.se/