18-20 oktober 2023 Grundläggande bröstradiologi, Lidingö

Kursen är en basal kurs i bröstradiologi, som i första hand riktar sig till ST-läkare och nya specialister. Den täcker samtliga kunskapsmål för Radiologi. 

Mera information och anmälning på https://events.magnetevents.com/Event/grundlaggande-brostradiologi-2023-53123/