20-22 november 2023 Barnradiologidagar, Sigtuna

Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi arrangerar återigen barnradiologidagar i Sigtuna, denna gång med temat "Knölar - så gör vi".

Dagarna är tänkta som vidareutbildning inom barnradiologi och riktar sig till alla som jobbar helt eller delvis med barnradiologi, på stora eller små sjukhus. Målet är att alla ska lära sig något nytt, oavsett som man jobbar som barnradiolog på en stor barnradiologisk enhet eller arbetar delvis med barn på ett mindre sjukhus.

Dagarna kommer innehålla både föreläsningar med interaktiva moment och pass med nyheter och fallpresentationer. Barnonkolog Anders Castor från Lund bidrar med ett kliniskt perspektiv.

Se vidare på denna länk: Barnradiologidagar - 2023