27-29 november 2023 Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik, Linköping

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Vi har sedan 2017 anordnat den populära AI-kursen: Artificiell intelligens och lärande system inom bilddiagnostik, för bilddiagnostiker (främst radiologer och patologer), på CMIV i Linköping https://liu.se/artikel/ai-och-deep-learning. Nästa kurstillfälle, 10e i ordningen, anordnas 27-29 november 2023.

Se mera information här!