11-12 december 2023 Webinarium i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi

OBS ändrat datum!

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi inbjuder till en digital workshop i avancerad muskuloskeletal radiologi under måndag-tisdag den 11-12 december 2023. Kursen är anpassad till ESRs curriculum nivå 3 på specialistnivå och vänder sig främst till specialister i radiologi.

Bland annat följande ämnen kommer att behandlas:

  • CT-teknik och MR-sekvenser – the good, the bad, the ugly
  • Avancerad diagnostik av knäleden bortom främre korsbandsruptur
  • Avancerad diagnostik av axel
  • Genetiska, metabola och endokrina sjukdomar
  • Infektiösa sjukdomar
  • Inflammatoriska sjukdomar

Fullständig kursinformation hittar du här.