1 februari 2023 MRT vid rektalcancer - Webinar

Den  1 februari kl 15:00-17:00 arrangeras ett webinar för radiologer och andra om MRT vid rektalcancer. Se vidare information på denna länk. Anmälan senast 20 januari!