13-17 mars 2023 ST-kurs i Barn- och ungdomsradiologi, Göteborg

Drottning Silvias barnsjukhus i samarbete med Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi.

Kursen ger en bred orientering om röntgendiagnostiska problem och metoder hos barn alltifrån nyföddhetsperioden till adolescensen. Föreläsningar och seminarier centreras kring radiologisk handläggning av pediatriska fall och förutsätter grundläggande kunskaper i allmän röntgendiagnostik. Kursen syftar till att ge diagnostiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen vänder sig i första hand till läkare under vidareutbildning i Bild- och funktionsmedicin/radiologi, men kan även vara av intresse för färdiga specialister liksom för läkare inom barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomskirurgi.                  

Plats: Radiologi barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset, Göteborg.

Tid: måndag 13/3 kl. 10.00 till fredag 17/3 kl. 12.15
Antal deltagare: 24.

Kursavgift: 8 000 kr, exklusive moms (inkl kursmiddag, luncher och fika)

Språk: Svenska

Anmälan: Klicka på länken: Anmälan till kurs i barnradiologi vecka 11 2023. 

Sista anmälningsdag 21/12 2022.

Ifylld anmälningsblankett skickas via e-post till ulrika.mar.karlsson@vgregion.se, eller per brev till Ulrika Karlsson Radiologi barn Plan 1, Behandlingsvägen 7, 416 50 Göteborg.

Obs! Alla uppgifter måste fyllas i. Det är viktigt att ange rätt fakturaadress med referens. Anmälan är bindande. Välkommen!