20-24 mars 2023 Basal radiologi för primärjourer, Uppsala

Basal radiologi för primärjourer vecka 12, 20-24 mars 2023 i Uppsala. Kursen är jourförberedande och riktar sig till ST-läkare i radiologi. Undervisningen bedrivs dels i form av föreläsningar, dels i form av PACS-baserade seminarier. Kursen planeras att utföras på plats i Uppsala måndag till fredag. 

Anmälan öppnar 1/9 och sker via kurshemsidan http://basal.radiologi.st/ .