6-10 mars 2023 SK-kurs i muskuloskeletal radiologi nivå 2, Göteborg

Göteborgs universitet arrangerar i samarbete med SFMSR en SK-kurs i muskuloskeletal radiologi ämnad för ST-läkare i slutet av utbildningen som täcker ESRs curriculum nivå 2 i muskuloskeletal radiologi. Kursen äger rum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och föreläsningarna hålls av erfarna skelettradiologer och föreläsare från SFMSR.

Kursledare: Pawel Szaro och Mats Geijer

Kursen arrangeras nästa gång 2023 under v 10, 6-10 mars. 

Kursen är avgiftsfri. Anmälan sker via Socialstyrelsens SK-kurssidor. Se https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=1335