20-21 april 2023 MRT av övre extremiteten, postgraduate education, Göteborg

Inom ramen för röntgenspecialisters fortbildning i Västra Götalandsregionen ges en 2-dagarskurs i MRT av övre extremiteten. Schema och innehåll finns att läsa på https://drive.google.com/file/d/1ZAmj8yMLcfRTJvQdyI-1nvtbqkaMnE4v/view?usp=share_link 

Kursledare Pawel Szaro, kurskoordinator Fatih Inci. Kursen är kostnadsfri.

Utbildningen är på nivå 3 enligt ESRs curriculum.

Anmälningar samt info om eventuella matallergier görs till gordana.boskoska@vgregion.se  i samråd med relevant sektionschef senast onsdagen 11 april