11-12 maj 2023 Svensk Förening för Bröstradiologi vårmöte, Stockholm

11-12 maj 2023 arrangerar Svensk Förening för Bröstradiologi sitt vårmöte på Elite Hotel Marina Tower i
Stockholm. Vidare information finner du på https://www.mkon.nu/sfbr/sfbr