8-11 maj 2023 Thoraxradiologi med lungmedicinsk inriktning, Göteborg

I samarbete med Svensk förening för Thoraxradiologi och Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en kurs i thoraxradiologi för blivande lungspecialister och radiologer. Kursen är till stor del interaktiv och baserad på falldiskussioner.

Se vidare kursinformation här.