12-15 september 2023 Röntgenveckan, Uppsala

Den årliga Röntgenveckan hålls i Uppsala. För vidare information se rontgenveckan.se