16–23 september Grundläggande nuklearmedicin, Aten

Kurs i grundläggande nuklearmedicin. 16–23 september 2023 i Athens Riviera, Grekland. Kursen ges i Karolinska Universitetssjukhusets regi i samverkan med SFNM och SFMR och med inbjudna föreläsare från olika universitetssjukhus.  
Info om kursen/Registrering: https://bigtravel.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/111708