2-9 september 2023 Geriatrik & radiologi, Korsika

Ile Rousse, Korsika, 2/9 - 9/9 2023. En kurs för alla ST-läkare och specialister som möter äldre patienter. Kursen geriatrik & radiologi vänder sig till kliniskt verksamma läkare som möter äldre patienter. Kursplanen är utformad för att passa både som en grundläggande utbildning på ST-nivå och som fortbildning för specialister. Kursen omfattar den äldre populationens sjukvårdspanorama och ger hela målgruppen en ökad geriatrisk kompetens. Stor vikt läggs vid att ta upp alla olika modaliteter (MR‐diagnostik, digital bildteknik, CT, ultraljud, Doppler och barium‐undersökning) särskilt kring diagnostik och dess kliniska användbarhet på äldre.
Kursansvarig: Sölve Elmståhl, professor, överläkare i geriatrik
Se utvidgad kursbeskrivning och anmälningsblankett här.