15-19 januari 2024 Kurs i MR för läkare, Lund

Kursen är en översiktlig Kurs i MR för läkare, som omfattar såväl basal fysik som kliniska tillämpningar. Den riktar sig till läkare som har minst ett års erfarenhet av klinisk radiologi. Kursen hålls på plats i Lund på Skånes Universitetssjukhus.

Se här för ytterligare kursinformation.