21-26 januari 2024 Thoraxradiologi hjärta-kärl, Storhogna

2024 har Storhognakursen hjärta-kärlinriktning och omfattar diagnostik av centrala kärl, hjärta, trauma och mediastinal patologi. Kursen är en vidareutbildningskurs baserad på ESR European Training Curriculum Level III och förutsätter grundläggande kunskaper inom thoraxradiologi.

Se vidare kursinformation här.