Annonsera

Det finns möjlighet att annonsera på Svensk Förening för Medicinsk Radiologis hemsida, www.sfmr.se eller i vår medlemstidning, Imago Medica. Du kan även kombinera med annons i båda medierna till specialpris.

Annonsera lediga tjänster på Svensk Förening för Medicinsk Radiologis hemsida, www.sfmr.se

Annonsen kan utformas som bild eller text och länk till aktuell annons sker alltid från startsidan.
Pris: Annons i valfritt format kostar 8 000 kr för en månad

Företagsannonsering på Svensk Förening för Medicinsk Radiologis hemsida, www.sfmr.se 
På Svensk Förening för Medicinsk Radiologis hemsida, www.sfmr.se, finns möjlighet att annonsera med annons i maximala storleken 150 x 75 pixels. Annonsen kan t.ex. vara i form av en logotype och formatet skall vara en statisk GIF. I annonskostnaden ingår en annons på startsidan under angiven tid.

Priser


Webbannons ett kvartal
GIF max 150x75 pixels
max 256 färger

5 000 kr
Webbannons två kvartal
GIF max 150x75 pixels
max 256 färger

9 000 kr
Webbannons tre kvartal
GIF max 150x75 pixels
max 256 färger

12 000 kr
Webbannons ett år
GIF max 150x75 pixels
max 256 färger

15 000 kr
OBS! Vid beställning av annons helsida i samtliga (4) nummer av föreningens medlemstidning, Imago Medica, under 1 år erhålls paketpris för samtidig webannons på hemsidans startsida under det året. Totalkostnad 40 000 kronor för hela året.

 

Annonsera i Svensk Förening för  Medicinsk Radiologis medlemstidning, Imago Medica 

Svensk Förening Medicinsk Radiologi ger årligen ut 4 stycken medlemstidningar, Imago Medica. Medlemstidningen trycks i fyrfärg och innehåller förutom redaktionellt material också ett antal annonssidor.

Annonsintäkterna medverkar till att täcka vår vetenskapliga förenings olika vetenskapliga aktiviteter, kvalitetshöjande åtgärder och kvalitetssäkringsprojekt. Tillsammans med de vetenskapliga delföreningarna arrangerar föreningen också en rad årligen återkommande sammankomster, ffa. Röntgenveckan.

Vill Du annonsera i Imago Medica?
Kontakta
Peter Leander, Diagnostiskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö, peter.leander@med.lu.se                                                              
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Annonsstopp
31 januari
31 mars
15 september
30 oktober
Utgivningsdag
15 mars
15 maj
30 oktober
15 december


Annonsinformation

SFMRs Imago Medica trycks i fyrfärg och i formatet 205 x 205 mm. Trycksatsen bör ha formatet 180 x 180 mm för helsidesannons. För halvsida är formatet 102,5 x 205 mm med en satsyta på 85 x 180 mm.
Tryckunderlaget (i digital form eller ett analogt negativ) kan lämnas direkt till Tryckeri AB C A Andersson & Co, Box 4457, 203 15 Malmö. Kontaktperson på tryckeriet är Joakim Berndt, telefon 040-747 85, fax 040-23 16 74 eller e-mail: joakim@caa.se

Priser

Priset för en hel annonssida är 8 000 kronor och för en halvsida 5 000 kronor.
OBS! Vid beställning av annons helsida i samtliga (4) nummer av Imago Medica under 1 år erhålls paketpris för samtidig webannons på hemsidans startsida under det året. Totalkostnad 40 000 kronor för hela året

Helsida Imago Medica
180x180 mm
Färg
8 000 kr (Baksidan 12 000 kr)
Helsida
Halvsida Imago Medica
85x180 mm
Färg
5 000 kr
Halvsidesannons