Bedömning av brösttäthet

2019-11-21

Nationella Arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och styrelsen för Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för standardiserad mätning av brösttäthet. Socialstyrelsen genomför regelbundet översyn av det vetenskapliga kunskapsläget för mammografiscreening och i samband med det kommer också värdet av att införa brösttäthetsmätning i screeningen att bedömas. Detta kan komma att resultera i förändrade rekommendationer avseende brösttäthetsmätning och individanpassad mammografiscreening i framtiden. Det är viktigt att förändringar i screeningprogrammet genomförs på ett ordnat sätt i hela landet och baseras på tillgängligt vetenskapligt underlag.