Delföreningar

Delföreningar i Svensk Förening Medicinsk Radiologi

Ordförande: Katrine Åhlström Riklund, katrine.riklund.ahlstrom@diagrad.umu.se

Ordförande: Inger Keussen, Lund mejladress: inger.keussen@med.lu.se
Sekreterare:Mateusz Krasun, Stockholm, mateusz.krasun@sodersjukhuset.se

Ordförande: Lennart Blomqvist, Stockholm, lennart.k.blomqvist@ki.se
Sekreterare: Nicolaos Kartalis, Stockholm, nikolaos.kartalis@karolinska.se

Ordförande: Tomas Söderman, Uppsala, thomas.soderman@akademiska.se
Sekreterare: Mats Geijer, Lund, mats.geijer@gu.se

Ordförande: Johan Wikström, Uppsala, johan.wikstrom@radiol.uu.se
Sekreterare: Lars Stenberg, Lund, Lars.Stenberg@skane.se


Ordförande: Peter Hochbergs, Lund, peter.hochbergs@skane.se
Sekreterare: Pär Wingren, Lund, par.wingren@skane.se

Ordförande: Karin Leifland, Stockholm, karin.horstmann-leifland@sodersjukhuset.se
Sekreterare: Astrid Rocchi, Stockholm, astrid.rocchi@ptj.se

Ordförande: Caroline Berntsson, Göteborg, caroline.berntsson@vgregion.se 
Sekreterare: Kerstin Cederlund, Stockholm, kerstin.cederlund@karolinska.se
Ordförande: Roland Stendlert, Växjö, roland.stendlert@ltkronoberg.se
Sekreterare: Karin Elner-Walde, Växjö, karin.elner-walde@ltkronoberg.se

Ordförande: Johan Wennerdal, Kungälv, ungtforum@gmail.com