Delföreningen för Nuklearmedicn

Kontakt
Ordförande i Delföreningen för Nuklearmedicin 
Katrine Åhlström Riklund
katrine.riklund@umu.se
Diagnostisk radiologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå